06 November 2009

Kahwin tu sunah ke?

Orang kata kahwin tu sunat,memang pun sunnah semua orng tahu.Tapi sebenarnya perkahwinan tu adalah satu janji,amanah dan pengorbanan.Tige kalimah ni saya dapat setelah selesai berbincang dengan sorang Dr.Fuh....besar belaka makna di sebalik tiga kalimah ni,rasa berat bahu bila mendengarnya,tu baru dengar je.Tak pikul lagi...tapi hairan kenapa Dr tak sebut pun bahawa perkhwinan tu adalah sebuah ikatan kasih sayang ke...something like that.Namun apa yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat Dr,kahwin ni adalah sesuatu yang besar.Kata Allah Mithaaqan Gholidho.Ada tangungjawab yang besar di sebalik kalimah kahwin tu.Setengah orang dapat melaksanakanya dengan baik,setengah pula berkeciciran... Tentang hukum kahwin ni para fuqaha mempunyai perbahasan sendiri.So let us know better about that.Sebenarnya saya sendiri dah lama tak buka kitab fiqh,disebabkan mengkaji tentang ahli sufi yang tidak memilih untuk berkahwin,terpaksa juga saya mencari hujah-hujah fuqaha berkenaan perkara ni...Tahukah kita bahawa ada ulama yang tidak berkahwin,seperti imam Nawawi,Syed Qutb dan sebagainya...kenape lah mereka tak kahwin,habis mereka ni bukan umat nabi Muhammad ke.Sebenarnya mereka memilih untuk membujang disebabakan mereka merasakan bahawa tanggungjwab mereka untuk kebaikaan umat melebihi tanggungjawab mereka terhadap keperluan diri sendiri.So meh kita baca pendapat para fuqaha. Pernikahan di dalam Islam adalah sesuatu perkara sunat yang dituntut bagi sesiapa yang berkemampuan. Menurut pendapat ulama fekah,hukum berkahwin juga,adakalanya wajib, harus dan sunat.Hukum ini dibahagikan secara berperingkat kerana ianya dilihat dari segi kemampuan seseorang dari segala segi.Syariah sendiri mempunyai beberapa peringkat hukum yang membincangkan tentang hukum nikah. Menurut para fuqaha, hukum ini juga boleh diketogerikan kepada mubāh, mandūb, wajib, fardhu, makruh atau haram. i) Hukum berkahwin menjadi satu kefardhuan kepada orang yang takut sekiranya dirinya melakukan maksiat zina sekiranya dia tidak berkahwin, sedangkan dia berkemampuan untuk berkahwin dari segi harta, mahar dan nafkah. Para fuqaha meletakkan hukum fardhu dalam masalah ini adalah disebabkan perlakuan zina adalah haram dari segi Islam dan perlakuan ini tidak akan berlaku sekiranya seseorang itu berkahwin. ii) hukum perkahwinan menjadi wajib bagi orang yang mersakan dirinya akan jatuh ke dalam jurang penzinaan sekiranya dia tidak berkahwin. Hukum wajib ini lebih rendah dari hukum fadhu tadi. iii) Ianya menjadi haram, sekiranya seseorang itu tidak berkemampuan memberikan nafkah setelah berkahwin, dan takut dirinya bersikap zalim sekiranya dia berkahwin. Zalim itu adalah sesuautu yang haram dalam agama,sekiranya perkahwinan yang sunnah itu boleh menajdikan seseorang itu zalim,maka dalam perkara ini, hukum kahwin tersebut juga adalah haram. iv) Mandūb sekiranya seseorang itu masih dalam keadaan stabil yang mana dia tidak merasakan dirinya akan melakukan zina sekiranya dia tidak berkahwin.Dalam perkara ini menurut pendapat para ulama Hanafi, keadaan seperti ini, dihukumkan sebagai sunat yang mana yang boleh memberi kebaikan pada orang yang melakukannya dan tidak menjadi dosa pada mereka yang meninggalkannya. Disebabkan keadaan ini juga para fuqaha Hanafi menyatakan bahawa hukum asal nikah adalah sunat atau mandūb sepertimana disebut dalam kitab-kitab mereka. v) makruh sekiranya seseorang itu merasakan dia akan menzalimi isterinya sekiranya berkahwin. Pendapat Ulama Hanafi berkaitan dengan hukum nikah ini juga disepakati oleh ulama-ulama dari mazhab yang lain. Dalam pada itu,ulama dari Syafie tetap memberikan pendapat tentang hukum berkahwin ini, yang mana mereka menyatakan ianya adalah mubāh kerana perkahwinan itu satu urusan duniawi dan juga merupakan keperluan ibarat makan,pakaian dan tempat tinggal dan keperluan seperti ini diperlukan oleh setiap orang tidak kira muslim ataupun tidak. Oleh itu menyibukkan diri dengan amalan yang sunat lebih balik dari dihimpit perasaan takut terjerumus ke lembah penzinaan.Rujukan (Badrān Abū al-Ainayn Badrān,al-Fiqh al-Muqāran li Akhwāl al-Shahsīah bayn al-Mazāhib al-arbaah al-Sunnīah wa al-Mazāhib al-Ja'farī wa al-Qānūn al-Jawāj wa al-Talāq.Dār al-Nahzah al-Arabiyah.Beirut)